DOC to Image Converter

DOC to Image Converter

DOC to ImageConverter cải đạo từ DOC, RTF phải chuyên nghiệp.-chất lượng hình ảnh
Người dùng đánh giá
4.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.1
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 5 giải thưởng
Bà đang tìm kiếm mềm sẽ cho phép anh để thay đổi từ Từ tài liệu dạng cho ảnh(Tin/Jpg/Tiff/Bmpname/Epsname/Ps) dạng tập tin? DOC to Image(Tin/Jpg/Tiff/Bmpname/Epsname/Ps) Converter V4.0 là câu trả lời cho tất cả các tập tin đổi cần.
Nếu anh có một tài liệu (DOC) tập tin và anh cần phải biến nó thành một uneditable tập tin ảnh dễ để thư (như BMP)!
Chuyển đổi của DOC các tập tin BMP chưa bao giờ là dễ dàng hơn!
Dùng DOC to PDF Converter trong Microsoft Word Simply chọn/Tập Mở trong Microsoft Word mở một gốc Từ tài liệu, rồi nhấn vào cái "Lưu Image" nút ở các công cụ để ngay lập tức tạo ra một Tin/Jpg/Tiff/Bmpname/Epsname/Ps tập tin từ Từ tài liệu.
DOC to Image(Tin/Jpg/Tiff/Bmpname/Epsname/Ps) Converter V4.0 là nhanh, cách nào dễ thì làm cách để chuyển đổi từ DOC, RTF phải chuyên nghiệp.-chất lượng Tin/Jpg/Tiff/Bmpname/Epsname/Ps tập tin dạng tập tin. Nó dễ dàng phải dùng diện cho phép anh muốn tạo ra Tin/Jpg/Tiff/Bmpname/Epsname/Ps tập tin tôi bằng cách nhấn "Lưu Image" nút từ MS Word, tạo ra các tài liệu nào có thể được nhìn bằng máy tính với một Image xem.
Thông tin được cập nhật vào: